1. Plzeňský den onkogynekologie 12. 12. 2019


1. Plzeňský den onkogynekologie

dne 12. 12. 2019, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Definitivní program:
8.00 – 9.00 příjezd účastníků
9.00 – 9.10 Úvodní slovo (MUDr. Václav Šimánek, PhD., ředitel FN v Plzni, Prof. MUDr. Jindřich Fínek PhD. MHA)

I. Blok: Diagnostika gynekologických nádorů: 9.10 – 10.20,
Předsedající: Ondič O., Ferda J., Svoboda T.

1. Ondič O.: Novinky v diagnostice mezenchymálních nádorů dělohy(25 min)
2. Ondič O.: Novinky v diagnostice mezenchymálních nádorů dělohy(20 min)
3. Kosťun J.:Sentinelová uzlina u gynekologických malignit (20 min)
4. Diskuze(10 min)

Coffee break 10.20 – 10.40

II. Blok: Možnosti lokální léčby: 10.40 – 12.05
Předsedající: Cibula D., Vlasák P., Vojtíšek R.

1. Vlasák P.: Současný standard chirurgické léčby ZN endometria(20 min)
2. Cibula D.: Nová doporučení pro léčbu nádorů děložního hrdla a ovaria(20 min)
3. Cibula D.: Možnosti chirurgické léčby recidivujících gynekologických nádorů(20 min)
4. Vojtíšek R.: Na MR založená brachyterapie karcinomu děložního hrdla (15 min)
5. Diskuze(15 min)

Oběd 12.10 – 13.00

III.Blok: Systémová léčba pokročilých a metastatických gynekologických nádorů : 13.00 – 14.30
Předsedající: Fínek J., Šiffnerová H., Svoboda T.

1. Fínek J., Svoboda T.: Blíží se využití imunoterapie u gynekologických nádorů?(20 min)
2. Fínek J.: Volba CHT u křehkých nemocných s ovariálním karcinomem(15 min)
3. Svoboda T.: Neoadjuvantní/perioperační vs. konsolidační CHT u pokročilého ovariálního karcinomu – ano či ne?, kdy?, jak?(20 min)
4. Šiffnerová H., Vlček P., Bělehradová M.: Dlouhodobá kompletní remise u generalizovaného karcinomu děložního čípku léčeného chemoterapií a bevacizumabem(20 min)
5. Diskuze, individuální dotazy z pléna(15 min)

Cca 14.30 hod ukončení akce: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA